Μονώσεις Tαρατσών

Μονώσεις TαρατσώνΤο πλέον ευαίσθητο σημείο ενός οικοδομήματος όταν μιλάμε για μόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας, είναι η ταράτσα. Ειδικά στις περιπτώσεις μονοκατοικιών είναι το κομμάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί απεριόριστη προσοχή, αφού είναι συνεχώς εκτεθειμένο σε κάθε είδους καιρικό φαινόμενο και ενδεχόμενο κακής κατασκευής μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες με καταστροφικά αποτελέσματα για την τσέπη και την ποιότητα της ζωής στην καθημερινότητά σας. Μία επίσκεψη στη Thermosolution ωστόσο αρκεί για να αναγνωριστεί το πρόβλημα και να σας προταθεί η καλύτερη και οικονομικότερη λύση σε κάθε περίπτωση.

Στις μονώσεις ταρατσών υπάρχουν διάφορες τεχνικές, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κτιρίου. Οι πιο γνωστές είναι η συμβατική μόνωση ταράτσας και η ανεστραμμένη. Η πρώτη είναι η πλέον διαδεδομένη και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι πως η θερμομόνωση βρίσκει την εφαρμογή της κάτω από τη στεγανοποίηση. Αυτό την προστατεύει από την επαφή της με το νερό και το ενδεχόμενο να καταπονηθεί από αυτό. Η ακριβώς αντίθετη σειρά πραγματοποιείται στην ανεστραμμένη μόνωση ταράτσας και για να αποφασίσει ο πελάτης ποια από τις δύο προτιμά, αρκεί μία συζήτηση με τους πεπειραμένους συνεργάτες μας. Η τελική επιλογή είναι αποτέλεσμα εκτενούς περιγραφής του κτιρίου, διάγνωσης του προβλήματος και της περιοχής, καθώς τα καιρικά φαινόμενα διαφέρουν από μέρος σε μέρος και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις παλιών συνήθως κτιρίων που δεν είναι σχεδιασμένα για να αντέξουν όλο το βάρος, οπότε εκεί χρησιμοποιείται η λεγόμενη ελαφριά μόνωση ταρατσών. Η εν λόγω τεχνική αποτελεί την οικονομικότερη λύση και αυτή με το μικρότερο βάρος για την ταράτσα. Στον αντίποδα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί αν υπάρχει κατασκευαστικό λάθος ή ζημιά, ενώ συνήθως δεν επιτρέπουν την πλήρη βατότητα στον χώρο, εκτός και αν τοποθετηθούν πλακάκια στη συνέχεια, κάτι το οποίο θα κοστίσει έξτρα στον καταναλωτή. Όποια κι αν είναι η περίπτωση ταράτσας πάντως, στην Thermosolution έχουμε τη λύση που σας ταιριάζει, την τεχνογνωσία για να εφαρμοστεί και τα υλικά για να στηρίξουν το οικοδόμημά σας το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.