Υγρομόνωση

     Υγρομόνωση ταράτσας

 

 

 

 

Hyperdesmo 1

Γέμισμα δαπέδου

 

Hyperdesmo 2

 

 

hyperdesmo 3

 

Καλός καθαρισμός.

 

Hyperdesmo 4

 

Επάλειψη ασταριού 2 συστατικών.

 

Hyperdesmo 5

 

 

Hyperdesmo 6

 

 

Hyperdesmo 7

 

Τελική στεγανοποιημένη επιφάνεια.

 

Hyperdesmo 8

 

 

Hyperdesmo 9

 

 

Hyperdesmo 10

 

 Για την Στεγάνωση έχουν χρησιμοποιηθέι τα εξής υλικά :

Αστάρι 2 συστατικών alchemica aquadur με κατανάλωση 150 γραμμάρια / μ2.

Στεγάνωση 2 στρώσεων hyperdesmo lv με κατανάλωση 1,5 κιλά / μ2.

Χρόνος ζωής 20 χρόνια.