Υπηρεσίες

ypiresies.jpg

 • Μονώσεις
 • Εξωτερική Θερμομόνωση
 • Εσωτερική Θερμομόνωση
 • Θερμογραφία
 • Μονώσεις ταρατσών
 • Μονώσεις τοιχίων
 • Μονώσεις πισινών
 • Φυτεμένο δώμα
 • Στεγανόσεις
 • στεγενολεκάνηνες

 

 • Γεμίσματα δαπέδων
 • Τσιμεντοκονία
 • Περλομπετόν
 • Αφρομπετόν

 

 • Πατητή τσιμεντοκονία
 • Εξωτερική
 • Εσωτερική

 

 • Ενοικιάσεις 
 • Πράσα γεμισμάτων 
 • Τοποθετήσεις σκαλωσιών

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας επισκεφτούμε και να συντάξουμε για εσάς οικονομική προσφορά, εντελώς δωρεάν.