Προσφορές

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΡΥΣΕΙΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αρχικά γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας του Δώματος από σκόνες- σαθρά υλικά ακολουθεί επάλειψη τους με Ασφαλτικό Γαλάκτωμα για δημιουργία Φράγματος Υδρατμών με κατανάλωση ~600 gr/m2.

Περισσότερα...