Προσφορές

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ - ΡΥΣΕΙΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Αρχικά γίνεται καλός καθαρισμός της επιφάνειας του Δώματος από σκόνες- σαθρά υλικά ακολουθεί επάλειψη τους με Ασφαλτικό Γαλάκτωμα για δημιουργία Φράγματος Υδρατμών με κατανάλωση ~600 gr/m2.

 

Ακολουθεί διάστρωση των Θερμομονωτικών Πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης πάχους 50 mm όπου εκμεταλλευόμαστε την Ειδική Πατούρα που έχουν διαμορφωμένη στις πλευρές τους, για να αποφύγουμε προβλήματα Θερμογεφυρών.

Εν συνεχεία διαστρώνεται το Αφρομπετόν Ρύσεων , το οποίο παράγεται από Ειδική Πρέσα αναμειγνύοντας Τσιμέντο, Αφρογόνο και νερό σε συγκεκριμένη αναλογία , προσθέτοντας Ίνες Πολυπροπυλενίου μήκους 12mm οι οποίες θα μας αυξήσουν την αντοχή και θα περιορίσουμε τα τριχοειδή του Αφρομπετόν.

Αφού περάσουν 3 ημέρες όπου το νερό που υπάρχει στη μάζα του Αφρομπετόν εξατμισθεί, γίνεται Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκη τύπου Arexol lac, με κατανάλωση ~350 kg/m2.

Τέλος γίνεται Ολική Επικόλληση της Στεγανοτικής μεμβράνης (S.B.S.) Τύπου Dien με πάχος 6χιλιοστών / m2 με οπλισμό Πολυεστερικές Ίνες βάρους 200 gr/m2 , άνω πλευρά Ορυκτή Γκριζοπράσινη Ψηφίδα.


Σε όλα τα κατακόρυφα Δομικά Στοιχεία η υγρομόνωση μας θα γυρίσει  ~ 15cm και θα δημιουργήσουμε έτσι μία Πλήρη Στεγανολεκάνη.

Στις Υδρορροές θα κοπούν ειδικά τεμάχια, ενώ με χρήση Ασφαλτικής Μαστίχης θα σφραγίσουμε την Περίμετρο και τις αρμολογήσεις – διαμορφώσεις Υδρορροών.

Τιμή ......€ / μ2.

Η προσφορά ισχύει για ταράτσες άνω των 100μ2.

*Εάν χρησιμοποιηθή λευκή διογκομένη πολυστερίνη - 1€ / μ2.
*Εάν χρησιμοποιηθή (APP) παλστομερές ασφαλτική μεμβράνη -1 € / μ2.
*Εαν χρησιμοποιηθή λευκή ψηφίδα στην ασφαλτική μεμβράνη + 1€ / μ2.
*Στης παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.